Fenneken Francken

Mario Sarrechia

Jur de Vos

Stijn van Lier

Bob Wijnen

Reyer Ploeg

Diana Todria

Huub Jansen

Heleen van Boeschoten

Marianne van Asperen

Gerard Blok

Magali Müller -

Peddinghaus

Huub Jansen

Piano

 

 

Van jongs af aan was het voor Huub Jansen (1958) duidelijk dat hij zich ‘later’ met muziek bezig zou gaan houden, ook al was er in zijn jonge jeugd thuis geen muziek ‘voorhanden’. Hij weet nog hoe hij op zijn zesde betoverd raakte door een televisie-uitzending van de Bloemenwals van Tsjaikovski. En hoe hij niet weg te slaan was van het harmonium bij een vriendje. En ook hoe hij zo vaak als hij kon naar de kerk ging, om die prachtige orgelmuziek te kunnen horen.

Hij moest uiteindelijk tot zijn veertiende wachten tot hij op pianoles mocht en er een platenspeler in huis kwam. Maar toen ging het ook snel. Zijn pianospel ontwikkelde zich zo rap dat hij na zijn middelbare school direct werd toegelaten op het conservatorium. Aanvankelijk twijfelde hij nog of hij dat wel wilde, omdat hij met die prachtige muzikale wereld die voor hem open was gegaan, eigenlijk liever niet beroepsmatig bezig wilde zijn.

 

Huub: ‘Het conservatorium was niet alleen maar leuk en makkelijk. Aanvankelijk was het voor mij moeilijk om fulltime met muziek bezig te zijn. Ook had, en heb, ik sterk de behoefte om de dingen in mijn eigen tempo uit te zoeken en te ontdekken. Maar over het geheel is het allemaal goed verlopen. Ik behaalde mijn bevoegdheden voor Docerend en Uitvoerend Musicus. Mijn docenten waren Thom Bollen en Sumiko Nagaoka.

Na mijn afstuderen heb ik van alles gedaan. Ik werd onder andere begeleider van zangers aan en buiten het conservatorium, kamermusicus, kerkmusicus, begeleider van euritmielessen, en een groot deel van mijn tijd gaf ik pianolessen aan muziekscholen en in mijn privépraktijk.

Sinds 1999 geef ik met veel plezier les op de opleiding Docent muziek. Mijn belangrijkste doel is om de leerlingen op zó’n manier muziek te leren maken dat ze verbinding krijgen met de ‘muzikale wereld’. Een wereld die je moet leren veroveren. Het beheersen van de juiste speeltechniek is daarvoor een voorwaarde.

Mijn lesstijl is in eerste instantie analytisch, wat betreft techniek, muzikale inhoud, vorm, enzovoort. Om daarna in verbinding te komen met de diepere lagen van de muziek.

Iedere student is anders, en daarom zijn mijn lessen ook heel verschillend. Mijn uitgangspunt is dat de studenten hun eigen mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. De kleinschaligheid van de opleiding, en het feit dat iedereen elkaar kent, geven mijns inziens goede voorwaarden om ieders talent langs een heel persoonlijke weg te ontwikkelen.’

 

Met welk muziekstuk zou je iedere student kennis willen laten maken, en waarom?

‘Dat is het pianoconcert no 4 in G gr.t. Van Beethoven, gespeeld door Arthur Rubinstein met het London Symphony Orchestra o.l.v. Antal Dorati. Het werk is één van de allermooiste pianoconcerten ooit geschreven, overwegend lyrisch van stijl en zeer humaan. De uitvoering: hier belichaamt Rubinstein voor mij de volmaakte manier van spelen, mentaal en fysiek volkomen in balans, zodat door de ‘afstand’ transparantie ontstaat en alles vanuit een diepere laag komt. Het spel verloopt schijnbaar moeiteloos, maar luister naar de diepe muzikaliteit en intensiteit...’

 

Luister naar Huubs muziektip:

‘Mijn belangrijkste doel is om de leerlingen op zó’n manier muziek te leren maken dat ze verbinding krijgen met de ‘muzikale wereld’. Een wereld die je moet leren veroveren. Het beheersen van de juiste speeltechniek is daarvoor een voorwaarde..'

Contact

Opleiding Docent muziek

Hogeschool Leiden

Zernikedreef 11
2333 CK  Leiden

 (071) 518 88 00